Navodilo glede koriščenja rednih in prostih ur igranja

Spoštovani člani/članice,

v skladu z 31. členom statuta Teniškega kluba Tržič je Upravni odbor kluba na 1. korespondenčni seji dne, 12.8.2019, sprejel navodilo glede koriščenja rednih in prostih ur. Prosimo vas, da se z navodilom seznanite in ga dosledno upoštevate – glej v prilogi Navodilo glede koriščenja ur