Vabilo na redno volilno skupščino TKT in otvoritev sezone 2019

Drage članice/člani,

v skladu z 2. odstavkom 19. člena Statuta Teniškega kluba Tržič, vas vabimo na redno volilno skupščino TKT, ki bo 2.4.2019, z začetkom ob 18.00, v prostorih Osnovne šole Križe.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine (delovni predsednik, člana, zapisnikar in overovatelji, verifikacijska komisija)
  2. Odločanje o dnevnem redu skupščine
  3. Poročilo predsednika /UO (poročilo o poslovanju, poročilo nadzornega odbora in poročilo disciplinske komisije), razprava o poročilih
  4. Volitve predsednika, UO, nadzornega odbora in disciplinske komisije
  5. Program dela
  6. Razno

Po končani skupščini bo vpis članic in članov za igralno sezono 2019.

Vabljeni v čim večjem število.

Predsednik TKT, Janez Slapar